SPOSÓB NA ZWIĘKSZENIE PLONÓW

WIALNIA ISM PRECYZYJNIE SORTUJE NASIONA WEDŁUG MASY I CECH AERODYNAMICHNYCH