INNOWACJE W ROLNICTWIE
+38 09510 88 934
Viber, WhatsApp, Telegram

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRZYGOTOWANIA NASION DO SIEWU

WIALNIA ISM SORTUJE NASIONA WEDŁUG WARTOŚCI BIOLOGICZNEJ

wialnie

Działanie wialni ISM polega na rozdzieleniu materiału wejściowego na frakcję, które odbywa się na podstawie ciężaru właściwego oraz cech aerodynamicznych, co pozwala nie tylko wydzielać z mieszaniny nasiona podstawowe o czystości wymaganej dla określonego kierunku ich użytkowania, ale również wydzielać nasiona posiadające najwyższe zdolności kiełkowania, czyli jakościowe nasiona do siewu.