INNOWACJE W ROLNICTWIE
+38 09510 88 934
Viber, WhatsApp, Telegram

Czyszczenie i sortowanie

WIALNIA ISM DOKONUJE PROCESÓW CZYSZCZENIA I SORTOWANIA WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ POWIETRZA, BEZ ŻADNYCH SIT (PRZETAKÓW)

W wialnie ISM procesy czyszczenia i sortowania nasion odbywają się według dwóch parametrów: wagi oraz żaglowości (cecha aerodynamiczna).Схема сепаратора Strumień powietrza wytworzony przez wentylator posiada parametry dostosowane do składu i gatunku czyszczonej i sortowanej masy.Wejściowy materiał, z kosza zasypowego dostaje się do komory separacji, gdzie okazuje się w strefie działania potężnego strumienia powietrza i jest rozdzielany na frakcję według cieżaru i cech aerodynamicznych. Najpierw ciężkie zanieczyszczenia i kamienie zostają usuwane z mieszaniny, wypadając w pierwszą frakcję. Nasiona celne (siewne) dostają się do drugiej i trzecej frakcji. Jest to material siewny, najcięższe nasiona posiadające najwyższą wartość biologiczną (zdolność kiełkowania). 98% nasion, znajdujących sie w danym materiale wytworzy zdrowe kiełki.Czwarta i piąta frakcja to tzw. nasiona konsumpcyjne. Nasiona połamane lub nie w pełni rozwinięte (poślad) porywane są strumieniem powietrza do szóstej i siódmej frakcji, razem z lekkimi zanieczyszczeniami (plewy).Wypracowane powietrze i kurz są wyrzucane przez otwór w górnej części wialni.