INNOWACJE W ROLNICTWIE
+38 09510 88 934
Viber, WhatsApp, Telegram

WIALNIA ISM-50 COK

WIALNIA ISM-50 COK
Wydajność w trybie czyszczenia i sortowania (pszenica, wilgotność: do 12%, zanieczyszczenie: do 6%):

50 t/g

Wydajność w trybie precyzyjnego sortowania (pszenica, wilgotność: do 12%, zanieczyszczenie: do 6%):

25 t/g

Zainstalowana moc elektryczna:

0,4 - 6 kWt, 380 V, 50 Hz

Długość:

5200 mm

Szerokość:

1630 mm

Wysokość:

2800 mm

Waga:

970 kg

ZASTOSOWANIE WIALNI ISM-50 COK

Wialnia ISM COK (Czyszczalnia aerodynamiczna ISM
z cykloniczną osadową komorą zamkniętego obiegu)
to uniwersalne rozdzielające bezsitowe urządzenie pneumatyczne przeznaczone do czyszczenia, sortowania oraz przygotowania materiału siewnego.
Dzięki unikatowej cyklonicznej osadowej komorze zamkniętego obiegu (COK) można wygodnie pracować w pomieszczeniach.
COK pozwala zaoszczędzić elektryczność na 30% w porównaniu z maszynami bez tego systemu i zwiększyć izolację od szumu.
Nadaje się do pracy ze wszystkimi ziarnami zbóż, kukurydzą, nasionami roślin strączkowych i oleistych oraz innymi
materiałami sypkimi.
Działanie wialni ISM polega na rozdzieleniu materiału wejściowego na frakcję, które odbywa się na podstawie ciężaru właściwego oraz cech aerodynamicznych, co pozwala nie tylko wydzielać z mieszaniny nasiona podstawowe o czystości wymaganej dla określonego kierunku ich użytkowania, ale również wydzielać nasiona posiadające najwyższe zdolności kiełkowania.

ZASADA DZIAŁANIA WIALNI ISM-50 COK

Strumień powietrza wytworzony przez wentylator posiada parametry dostosowane do składu i gatunku czyszczonej i sortowanej masy.
Wejściowy materiał, z kosza zasypowego dostaje się do komory separacji, gdzie okazuje się w strefie działania potężnego strumienia powietrza i jest rozdzielany na frakcję według cieżaru i cech aerodynamicznych.
Najpierw ciężkie zanieczyszczenia i kamienie zostają usuwane z mieszaniny, wypadając w pierwszą frakcję.
Nasiona celne (siewne) dostają się do drugiej i trzecej frakcji. Jest to material siewny, najcięższe nasiona posiadające najwyższą wartość biologiczną (zdolność kiełkowania). 98% nasion, znajdujących sie w danym materiale wytworzy zdrowe kiełki.
Czwarta i piąta frakcja to tzw. nasiona konsumpcyjne.
Nasiona połamane lub nie w pełni rozwinięte (poślad) porywane są strumieniem powietrza do szóstej i siódmej frakcji, razem z lekkimi zanieczyszczeniami (plewy).
Wypracowane powietrze i kurz są wyrzucane przez otwór do osadowej komory i wypadają w specjalny kosz.

OBLICZANIE WYDAJNOŚCI
ZALETY WIALNI ISM-50 COK

Możliwość ustanowienia maszyny w zamkniętych pomieszczeniach bez dodatkowychn systemów czyszczenia powietrza
Oszczędzanie eletryczności до 30%, w porównaniu z maszyną bez COK.
Dopasowanie dwóch urządzeń w jednej maszynie (wialnia+cyklon) pozwala doprowadzić zużycie energii do minimum.
Idzie suszenie ziarna kosztem cieplejszego powietrza, cyrkulującego wewnątrz maszyny.
Pył i śmieci wypadają w specjalny kosz.
Podwyższona izolacja od szumu.
Prostość konstrukcji i sterowania.
Cykloniczna osadowa komora (COK) pozwala oczyścić cyrkulujące w wialni powietrze od pyłu i lekkich zanieczyszczeń. Unikalność tego opracowania polega na tym, że ona nie traci dodatkowej elektryczności i pracuje z wialnią jako jedyny mechanizm.

Szybkie przejście z jednej kultury roślinnej na inną.

Brak podajnika wibracyjnego oraz sit (rzeszot) zapobiega uszkodzeniom nasion podczas pracy.

Nie potrzebuje skomplikowanej obsługi technicznej.

Prostość konstrukcji i niezawodność maszyny w całości.

Brak punktów smarowania i elementów wymiennych.

OSOBLIWOŚCI KONSTRUKCYJNE WIALNI ISM-50 COK

Główna różnica od innych urządzeń tego typu, jest stosowanie jednostki zasilającej na podstawie wirnikа.
Przetwornik częstotliwości pozwala pracować w różnych trybach (płynny start i stop, wygodność regulowania mocy przepływu powietrznego), broni od niestabilności napięcia.
Stosowanie wirnikа na podobnych mastzynach, pozwala na otrzymanie szeregu zalet, takich jak:
Zminimalizowanie straty mocy potoku powietrznego.
Zmniejszenie zużycia energii w trzy, cztery razy.
Zwiększenie funkcyjnośći wialni.
Ułatwienie regulacji przepływu powietrza.
Zwiększenie trwałośći silnika elektrycznego.

DODATKOWA KOMPLEKTACJA

Koła
Przenośniki łańcuchowe
Urządzenie wstępnego czyszczenia
Sumator

DLA GOSPODARZY KTÓRZY WOLĄ PROSTE I SKUTECZNE ROZWIĄZANIE DO CZYSZCZENIA, SORTOWANIA I PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU SIEWNEGO BEZ PYŁU I SZUMU.