backcall
Меню
/ Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

I. Загальні положення
Справжні Положення про політику конфіденційності (далі – Положення) є офіційним документом ТОВ «Харківський завод зерноочисного обладнання» (далі – «Компанія»), і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб (далі – Користувачі), що користуються сервісами, інформацією, послугами , програмами (в т.ч. програмами лояльності) розташованими на доменному імені www.grain.cleaning (далі – Сайт).

Дотримання конфіденційності важливо для Компанії, адже метою даної Політики конфіденційності є забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, від несанкціонованого доступу і розголошення.

Ми розробили Політику Конфіденційності, яка описує, як ми здійснюємо обробку персональних даних – будь-які дії (операції) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Відносини, пов’язані з обробкою персональних даних та інформації про користувачів Сайту, регулюються цим Положенням, іншими офіційними документами та чинним законодавством України.

Обробка персональних даних здійснюється нами на законною і справедливою основі, діючи розумно і сумлінно і на основі принципів:

законності цілей і способів обробки персональних даних;
сумлінності;
відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних, а також повноважень Компанії;
відповідності обсягу і характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних.
Справжня Політика Конфіденційності регулює будь-який вид обробки персональних даних та інформації особистого характеру (будь-якої інформації, що дозволяє встановити особу, і будь-який інший інформації, пов’язаної з цим) про фізичних осіб, які є споживачами продукції або послуг Компанії.

Справжня Політика поширюється на обробку особистих, персональних даних, зібраних будь-якими засобами, як активними, так і пасивними, як через Інтернет, так і без його використання, від осіб, які перебувають в будь-якій точці світу.

II. Збір персональних даних
Обробка персональних даних користувачів здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних) і яка може бути використана для ідентифікації певної особи або зв’язку з ним.

Ми можемо запросити у Вас персональні дані в будь-який момент, коли Ви зв’язуєтеся з Компанією. Компанія може використовувати такі дані відповідно до цієї Політикою Конфіденційності. Вона також може поєднувати таку інформацію з іншою інформацією для цілей надання і поліпшення своїх продуктів, послуг, інформаційного наповнення (контенту) і комунікацій.

Нижче наведені деякі приклади типів персональних даних, які Компанія може збирати, і як ми можемо використовувати таку інформацію.

Які персональні дані ми збираємо
Ми можемо збирати різні дані / інформацію, включаючи:

ім’я та прізвище,
поштова адреса;
номер телефону;
адреса електронної пошти;
Персональні дані можуть також включати в себе додатково надаються Користувачами за запитом Компанії з метою виконання Компанії зобов’язань перед Користувачами, що випливають з договору на надання послуг. Компанія має право, зокрема, вимагати від Користувача копію документа, що посвідчує особу, або іншого документа, що містить ім’я, прізвище, фотографію Користувача, а також інші додаткові дані, які, на розсуд Компанії, будуть необхідними і достатніми для ідентифікації такого Користувача і дозволять виключити зловживання і порушення прав третіх осіб.

Коли Ви залучаєте до наших заходів і активностей інших осіб або запрошуєте їх до комунікацій з нами, Компанія може збирати надаються Вами персональні даних про цих осіб, таку як: ім’я, прізвище, дата народження, поштова адреса, адреса електронної пошти та номер телефону.

При обробці персональних даних нами забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних.

III. Зберігання та використання персональних даних
Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв’язку з виконанням вимог законодавства.

Як ми використовуємо вашу персональну інформацію
Зібрані нами персональні дані дозволяють направляти Вам повідомлення про нові продукти, спеціальні пропозиції та різні події. Вони також допомагає нам покращувати наші послуги, контент та комунікації. Якщо Ви не бажаєте бути включеним в наш список розсилки, Ви можете в будь-який час відмовитися від розсилки шляхом інформування нас за вказаними контактами для зворотнього зв’язку, а також внесення змін в налаштуваннях вашого профілю на сайті.

Час від часу ми можемо використовувати Ваші персональні дані для відправки важливих повідомлень, що містять інформацію про зміни наших положень, умов і політик.

Ми також можемо використовувати персональну інформацію для внутрішніх цілей, таких як: проведення аудиту, аналіз даних і різних досліджень з метою поліпшення продуктів і послуг Компанії, а також взаємодія зі споживачами.

Якщо Ви берете участь у розіграші призів, конкурсі або схожому стимулюючому заході, ми зберігаємо за собою право використовувати надані Вами персональні дані для управління такими програмами.

Збір і використання інформації, що не є персональною
Ми також збираємо персональні дані, які не є персональними – дані, що не дозволяють прямо асоціювати їх з будь-яким певною особою. Ми можемо збирати, використовувати, передавати і розкривати інформацію, яка не є персональною, для будь-яких цілей. Нижче наведені приклади інформації, яка не є персональною, яку ми збираємо, і як ми можемо її використовувати:

Ми можемо збирати персональні дані, такі як: відомості про рід занять, мовою, поштовому індексі, унікальному ідентифікатор пристрою, місцезнаходження та часовій зоні, в якій використовується той чи інший продукт, для того щоб краще розуміти поведінку споживачів і покращувати наші продукти, послуги і комунікації.

Ми можемо також збирати персональні дані / інформацію про те, чим цікавиться користувач на нашому веб-сайті при використанні інших наших продуктів і сервісів. Такі персональні дані / інформація збирається і використовується для того, щоб допомогти нам надавати більш корисну інформацію нашим покупцям і для розуміння того, які елементи нашого сайту, продуктів і послуг найбільш цікаві. Для цілей цієї Політики Конфіденційності сукупні дані розглядаються як дані / інформація, що не є персональними.

IV. Передача персональних даних
Персональні дані користувачів не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цими Правилами.
Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Користувач погоджується з тим, що Компанія має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку і т.д., виключно для цілей, зазначених у розділі «Збір персональних даних» цієї Політики конфіденційності.

При вказівці користувача або при наявності згоди користувача можлива передача персональних даних Користувача третім особам-контрагентам Компанії з умовою прийняття такими контрагентами зобов’язань щодо забезпечення конфіденційності отриманої інформації, зокрема, при використанні додатків.

Персональні дані Користувача можуть бути передані за запитами уповноважених органів державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

Компанія здійснює блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Розкриття інформації третім особам
У деяких випадках Компанія може надавати певну персональну інформацію і дані стратегічним партнерам, які працюють з Компанією для надання продуктів і послуг, або тим з них, які допомагають Компанії реалізовувати продукти та послуги споживачам. Ми надаємо третім особам мінімальний обсяг персональних даних, необхідний тільки для надання необхідної послуги або проведення необхідної транзакції.

Персональна інформація надаватиметься Компанією тільки в цілях забезпечення споживачів послугами, а також для поліпшення цих послуг, пов’язаних з ними комунікацій. Така інформація не буде надаватися третім особам для їх маркетингових цілей.

Для використання Ваших персональних даних для будь-якої іншої мети ми запитаємо Ваше Згода на обробку Ваших персональних даних.

Інші особи
Компанії може бути необхідно – відповідно до закону, у судовому порядку, в судовому розгляді і / або на підставі публічних запитів або запитів від державних органів на території або поза територією країни Вашого перебування – розкрити Ваші персональні дані. Ми також можемо розкривати персональні дані / інформацію про Вас, якщо ми визначимо, що таке розкриття необхідно або доречно в цілях національної безпеки, підтримання правопорядку або інших суспільно важливих випадках.

Ми також можемо розкривати персональні дані / інформацію про Вас, якщо ми визначимо, що розкриття необхідно для приведення у виконання наших положень і умов або для цілей захисту нашої діяльності і наших користувачів. Додатково в разі реорганізації, злиття або продажу ми можемо передати будь-яку або всю зібрану нами персональну інформацію відповідній третій особі.

V. Знищення персональних даних
Персональні дані користувача знищуються при відкликанні суб’єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних.

VI. Захист персональних даних
Коли Ви використовуєте деякі продукти, послуги або програми Компанії або розміщуєте записи на форумах, в чатах або соціальних мережах, що надаються Вами персональні дані видно іншим користувачам і можуть бути прочитані, зібрані або використані ними. Ви несете відповідальність за персональні дані, які Ви вважаєте за краще надавати, в таких випадках самостійно. Наприклад, якщо Ви вказуєте своє ім’я та адресу електронної пошти в запису на форумі, така інформація є публічною. Будь ласка, дотримуйтесь заходів безпеки при використанні таких функцій.

Цілісність і збереження персональної інформації
Взаємодіючи з Компанією, Ви можете легко підтримувати свої персональні дані та інформацію в актуальному стані. Ми будемо зберігати Ваші персональні дані та інформацію протягом терміну, необхідного для виконання цілей, описаних у цій Політиці Конфіденційності, за винятком випадків, коли більш тривалий період зберігання даних і інформації необхідний відповідно до законодавства або дозволений їм.

Ми не збираємо персональні дані про неповнолітніх. Якщо нам стане відомо про те, що ми отримали персональні дані про неповнолітнього, ми вживемо заходів для видалення такої інформації в максимально короткий термін.

Ми настійно рекомендуємо батькам та іншим особам, під чиїм наглядом перебувають неповнолітні (законні представники – батьки, усиновителі або піклувальники), контролювати використання неповнолітніми веб-сайтів.

Сторонні сайти і послуги
Веб-сайти, продукти, програми та послуги Компанії можуть містити посилання на веб-сайти, продукти та послуги третіх осіб. Наші продукти та послуги можуть також використовувати або пропонувати продукти або послуги третіх осіб. Персональні дані та інформація, яку збирають третіми особами, які можуть включати такі відомості, як дані місця розташування або контактна інформація, регулюється правилами дотримання конфіденційності таких третіх осіб. Ми закликаємо Вас вивчати правила дотримання конфіденційності таких третіх осіб.

Дотримання вашої конфіденційності на рівні компанії
Для того щоб переконатися, що Ваші персональні дані знаходяться в безпеці, ми доводимо норми дотримання конфіденційності і безпеки до працівників Компанії та строго стежимо за виконанням заходів дотримання конфіденційності всередині Компанії.

Питання щодо конфіденційності
Якщо у вас виникнуть питання щодо Політики Конфіденційності Компанії або обробки даних Компанією, Ви можете зв’язатися з нами за контактами для зворотнього зв’язку.

VII. Кількість звернень від користувачів
До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Оператором застосовується чинне законодавство України.

Користувачі мають право направляти Оператору свої запити, в тому числі запити щодо використання їх персональних даних, напрямки відкликання згоди на обробку персональних даних в письмовій формі за адресою, вказаною розділі Загальні положення цього положення, або у формі електронного документа, підписаного кваліфікованої електронним підписом відповідно до законодавством України.

інше
Відвідувач сайту Компанії, що надає свої персональні дані та інформацію, тим самим погоджується з положеннями цієї Політики Конфіденційності.

Компанія залишає за собою право вносити будь-які зміни в Політику в будь-який час на свій розсуд з метою подальшого вдосконалення системи захисту від несанкціонованого доступу до повідомляються Користувачами персональних даних без згоди Користувача. Коли ми вносимо суттєві зміни в Політику Конфіденційності, на нашому сайті розміщується відповідне повідомлення разом з оновленою версією Політики Конфіденційності.